Budowa „Małego Uzdrowiska w Beloves” w decydującej fazie

W ubiegłym tygodniu pan burmistrz Birke z panem wiceburmistrzem Čtvrtečką wizytowali kluczową inwestycję z punktu widzenia rozwoju funkcji uzdrowiskowej w Nachodzie, to jest obiekt „Małego Uzdrowiska” w Beloves. Z tą budową związane jest wykonanie odwiertów i uzdatnianie wody.

Inwestycja, która jest realizowana w ramach czesko – polskiego projektu Aqua Mineralis Glacensis jest jedną z najbardziej skomplikowanych od strony dotacyjnej, administracyjnej i technicznej. Z tego powodu kierownictwo miasta zdecydowało się na wizję i szczegółowe omówienie problematyki związanej z realizacją projektu bezpośrednio na miejscu. Cytując za panem burmistrzem: „Koordynować tyle osób z różnych dziedzin, projektantów, specjalistów geologów, hydrogeologów, inżynierów i budowlańców i obserwować jak dzieło powstaje jest nie do uwierzenia. Wszyscy zasługują na mój podziw i rozumiem, że niektórych rzeczy po prostu nie można przyspieszyć. Szczególnie kiedy najważniejszym czynnikiem jest sama przyroda, woda i gaz.”

Jest oczywiste, że wszystkie problemy mają swoje rozwiązanie. Obiekt Villi Komensky ma już bardzo piękny wygląd, prace w zakresie wnętrz są już bardzo zaawansowane, podobnie jak roboty na przyszłej promenadzie. Miejsce uzdatniania wody zostało przygotowane na instalację technologii, a kierownictwo miasta miało już okazje spróbowania wody mineralnej z odwiertu „Biała”, która według słów pana burmistrza jest „doskonała”. Właśnie z odwiertów Jan i Biała już niebawem popłynie woda mineralna do pijalni, które są częścią budowanej promenady „Małego Uzdrowiska”.