Aqua Mineralis Glacensis to polsko-czeski projekt realizowany w ramach funduszy Unii Europejskiej przez czterech partnerów: Nachod, Kudowa-Zdrój, Hronov i Duszniki – Zdrój. Głównym celem projektu jest utworzenie Polsko-Czeskiego Szlaku Uzdrowiskowego wykorzystującego potencjał wyjątkowych wód mineralnych. Produktem promującym Szlak będą przenośne miniatury pijalni. Dodatkowo makiety będą elementem promocyjnym podczas takich wydarzeń jak np. targi turystyczne. Projekt Aqua Mineralis Glacensis współfinansowany jest ze środków Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska na lata 2014 – 2020.

Nachod

Uroczysta inauguracja budowy obiektu Małego Uzdrowiska

W sobotę 24.3.2018 w Nachodzie – Beloves odbyła się uroczysta inauguracja budowy obiektu Małego Uzdrowiska wraz z promenadą oraz nowymi ujęciami wody. W uroczystym „poklepaniu” kamienia węgielnego wzięli udział: poseł i nachodzki radny Pavel Bělobrádek, burmistrz miasta Nachod Jan Birke, wiceburmistrzowie Pavla Maršíková, Miroslav Brát i Jan Čtvrtečka, radni miasta oraz burmistrzowie miast partnerskich z Polski – Piotr Maziarz (Kudowa-Zdrój) i Piotr Lewandowski (Duszniki-Zdrój). W imieniu wykonawcy inwestycji firmy GREEN PROJEKT z o.o. wystąpił pan Lukáš Novotný a w imieniu projektanta, firmy Ateliér Tsunami, pan Aleš Krtička. Nowego właściciela uzdrowiska, firmę Spmed z o.o. reprezentował Tomáš Šubert i Jan Falta – dyrektor instytucji Zarządu Naturalnych Źródeł i Uzdrowiska Beloves. Zgromadzili się również liczni mieszkańcy Nachodu i regionu, którzy chcieli wziąć udział w tym historycznym wydarzeniu.

„Z radością, podczas dzisiejszej uroczystości umieszczenia kamienia węgielnego budowy Małego Uzdrowiska w Beloves, usłyszałem z ust naszych polskich partnerów: „Nachodzie, witaj ponownie w tej naszej rodzinie miast uzdrowiskowych na czesko-polskiej granicy!” W Nachodzie po prostu spełniamy marzenia i za to chciałbym podziękować wszystkim, którzy się do tego przyczynili i dzięki którym możemy dziś być przy „wskrzeszeniu” uzdrowiska w Nachodzie” – powiedział burmistrz Jan Birke.
Wykonawcą inwestycji, której koszty wynoszą ponad 22 mln Kč, jest firma GREEN PROJECT z o.o. Na parterze obiektu zostanie urządzona kawiarnia – bistro, na 1 piętrze powstanie ekspozycja i przestrzenie wystawowe. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to przełom września i października 2018 roku.
„Po trwającej dziesiątki lat patowej sytuacji w uzdrowisku Nachod – Beloves, udało się obecnemu kierownictwu miasta otworzyć bramy do odnowienia funkcji uzdrowiskowej w naszym pięknym mieście, a to za pomocą dokładnie zaplanowanych kroków. Cieszę się, że dziś możemy wypełnić kolejny, konkretny punkt tego zamierzenia w postaci umieszczenia kamienia węgielnego Małego Uzdrowiska Beloves. Cieszę się, że w tym wydarzeniu biorą udział nie tylko nasi partnerzy z czesko – polskiego pogranicza, których łączą źródła wód mineralnych, ale również nowi właściciele Uzdrowiska Beloves. W ten sposób możemy wspólnie pracować nad odbudową tego regionu, wzajemnie się wspierać i odnowić historyczną sławę funkcji uzdrowiskowej w Belovsi” – rzekł Jan Čtvrtečka, zastępca burmistrza Nachod.

Przygotowanie inwestycji rozpoczęło się już dwa lata temu. Plac budowy został przekazany wykonawcy na początku listopada 2017 r. Oddanie obiektu do użytku łącznie z uruchomieniem nowych ujęć wody mineralnej jest planowane na wiosnę 2019 r. Częścią Małego Uzdrowiska są również nowe odwierty wody mineralnej Biała oraz Jan. Płynąca z nich woda będzie dostarczana do nowo budowanych pijalni, wśród których znajdzie się również pijalnia całoroczna, tzw. zimowa. Cały teren jest przygotowany jako przestrzeń wielofunkcyjna, która posłuży realizacji wydarzeń kulturalnych i artystycznych.

Hronov

Postęp przebiegającej rewitalizacji parku v Hronovĕ

Dnia 23.10.2017 doszło do zupełnego zamknięcia parku A. Jiraska i cały plac budowy przejęła firma Green Project z o.o., która wygrała przetarg na tę inwestycję. Firma rozpoczęła działania od wycinki drzew i krzewów, następnie przeprowadziła prace rozbiórkowe, konkretnie istniejące pomieszczenia pomocnicze amfiteatru, przestrzeń kąpieliska, byłe WC, małą architekturę i część alejek. Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną. Następnie firma rozpoczęła budowę fundamentów BALNEA oraz WC, łącznie z ułożeniem kanalizacji i betonowaniem fundamentów amfiteatru. Jednocześnie miały miejsce prace rozbiórkowe na moście i prace ziemne związane z budową nowego molo. Zostały także rozpoczęte roboty dotyczące ziemnych sieci elektrycznych i punktów oświetleniowych.

Kudowa Zdroj

Remont linii brzegowej stawu wraz z odbudowaniem przystani wodnej, rewitalizacja otwartej pijalni w Parku Zdrojowym to m.in. zadania, które Gmina Kudowa-Zdrój zrealizuje dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej w ramach polsko-czeskiej współpracy.

“Aqua Mineralis Glacensis” to polsko-czeski projekt realizowany przez czterech partnerów: Kudowę-Zdrój, Nachod, Duszniki-Zdrój i Hronov, którzy współpracują ze sobą w zakresie rozwoju infrastruktury uzdrowiskowej po obu stronach granicy. Obecnie w kudowskim Parku Zdrojowym został przeprowadzony remont pająka. Rewitalizacja otwartej pijalni jest jedną z dwóch inwestycji, które Gmina Kudowa-Zdrój zrealizuje w ramach projektu “Aqua Mineralis Glacensis”. Zakres drugiego zadania obejmuje remont linii brzegowej stawu zdrojowego wraz z odbudowaniem przystani wodnej. Celem Aqua Mineralis Glacensis, oprócz poprawy infrastruktury, jest również poszerzenie wspólnej oferty turystycznej. Czego przykładem jest produkcja wspólnego spotu reklamowego ukazującego piękno Pogranicza. Dodatkowo wykonane zostaną miniatury pijalni wód mineralnych, które znajdują się w Kudowie, Nachodzie, Dusznikach i Hronovie. Całkowita wartość zadania dla Gminy Kudowa-Zdrój wynosi ok. 2 500 000, 00 zł. Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Duszniki-Zdrój

Prace opóźniały się z  uwagi na skomplikowane uzgodnienia realizacji inwestycji prowadzone z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Niemniej po uzyskaniu pozytywnych decyzji i uzgodnień gmina Duszniki Zdrój w dniu 12.6.2019 ogłosiła postępowanie przetargowe na realizację prac. W wyniku przetargu wyłoniony został wykonawca – firma Nowe Technologie Wojciech Aftanas. Zaplanowane prace dotyczą modernizacji Alei Chopina, łączników z Aleją Sybiraków, przebudowy źródeł wody mineralnej Agata i Jacek oraz wykonania małej architektury. Zakończenie inwestycji zostało zaplanowane na 31.1.2020 roku.