Aqua Mineralis Glacensis je česko-polský projekt realizovaný čtyřmi partnery, Náchodem Kudovou-Zdroj, Hronovem a Dusznikami-Zdroj z fondů Evropské unie. Hlavním cílem projektu je vytvoření Česko-polského lázeňského okruhu (stezky). Stezka využije potenciálu unikátních minerálních vod. Prostředkem pro propagaci stezky budou modely mobilních pítek, které rovněž poslouží pro propagaci projektu i během veletrhů cestovního ruchu. Projekt AQUA MINERALIS GLACENSIS, č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000266 je spolufinancován z prostředků Evropské unie – Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a státního rozpočtu ČR prostřednictvím programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko 2014-2020.

Náchod

Slavnostní zahájení výstavby repliky Malých lázní v Náchodĕ

V sobotu 24. března 2018 proběhlo v Náchodě v Bělovsi slavnostní zahájení výstavby repliky Malých lázní s kolonádou a novými pítky. Slavnostního poklepání na základní kámen se zúčastnili poslanec a náchodský zastupitel Pavel Bělobrádek, starosta města Náchoda Jan Birke, místostarostové – Pavla Maršíková, Miroslav Brát a Jan Čtvrtečka, náchodští radní a zastupitelé, starostové partnerských měst ze sousedního Polska – Piotr Maziarz (Kudowa-Zdrój) a Piotr Lewandowski (Duszniky-Zdrój), za dodavatele stavby firmu GREEN PROJEKT, s.r.o. pan Lukáš Novotný, za projektanty – Ateliér Tsunami – pan Aleš Krtička, za nového vlastníka lázní firmu IDA Spamed, s.r.o. – Tomáš Šubert, Jan Falta – ředitel příspěvkové organizace Správa přírodních zdrojů a lázní Běloves a řada občanů Náchoda a okolí, kteří si nenechali ujít tuto historickou událost.
„S radostí jsem dnes při poklepání základního kamene výstavby Malých lázní v Bělovsi vyslechl z úst našich polských partnerů: “Náchode, vítej zpět v té naší lázeňské rodině na česko-polské hranici!” V Náchodě si prostě plníme sny a za to bych rád poděkoval všem, kteří to nevzdali a díky, kterým tu dnes můžeme být u „vzkříšení” náchodského lázeňství,” uvedl starosta Jan Birke.

Projekt obnovy Malých lázní v Náchodě-Bělovsi počítá s vybudováním nových přípojek, odstraněním stávajícího objektu čp. 129 a stavbou repliky původního objektu a stavbou nové lázeňské kolonády s prameníky minerální vody a vodními prvky. Lázeňská kolonáda bude obsahovat celkem tři prameníky, každý se čtyřmi výtoky pro stáčení do lahví. U kolonády je navrženo zimní pítko a odpočinkový prostor s dekorativním vodním prvkem.

Zhotovitelem stavby za více než 22 mil. Kč je firma GREEN PROJECT, s.r.o., Průhonice. V přízemí budovy se počítá s provozem bistra – kavárny, v 1. patře vznikne expozice. Předpokládaným termínem dokončení je přelom září a října letošního roku.

„Po desítky let trvající patové situaci v lázeňském místě Běloves, se současnému vedení města přesně plánovanými kroky povedlo otevřít bránu obnovy lázeňství v našem krásném městě. Jsem rád, že dnes můžeme odškrtnout další konkrétní bod tohoto snažení v podobě poklepání základního kamene Malých lázní Běloves. Těší mě, že u tohoto významného kroku jsou přítomni nejen partneři z česko-polského pomezí, které spojují minerální prameny, ale i nový vlastníci Běloveských lázní. Můžeme tak společně pracovat na obnově území a regionu, vzájemně se podporovat a vrátit historickou slávu úspěšnému lázeňství v Bělovsi,” řekl Jan Čtvrtečka, místostarosta Náchoda.

Příprava celé akce byla zahájena již před dvěma lety. Staveniště bylo předáno zhotoviteli na počátku listopadu 2017. Užívání nového objektu včetně provozu nových pítek by se tak občané měli dočkat na jaře roku 2019. Součástí Malých lázní je i úpravna minerální vody z nových vrtů Běla a Jan. Tato voda bude dodávána do nově budovaných nových pítek, včetně celoročního tzv. zimního pítka. Celý areál je pojat funkčně jako víceúčelový prostor pro konání kulturních a uměleckých akcí.

Hronov

Vývoj probíhající revitalizace parku v Hronovĕ

Dne 23.10.2017 došlo k úplnému uzavření parku A. Jiráska a celé staveniště si převzala firma Green Project s.r.o., která vyhrála výběrové řízení na stavební práce. Tato firma započala své práce kácením stromů a keřů, dále pak provedla bourací práce na dotčených objektech, konkrétně na stávajícím zázemí amfiteátru, prostoru koupaliště, bývalém WC, mobiliářích a částí komunikací. Všechny tyto práce byly provedeny v souladu s projektovou dokumentací. Poté firma začala s výstavbou základů BALNEA, WC včetně ležaté kanalizace a betonáží základů amfiteátru. Současně probíhají bourací práce na mostě a zemní práce pro výstavbu nového mola. Rovněž byly zahájeny práce na zemních sítích elektra a veřejného osvětlení.

Kudowa Zdrój

Oprava nábřežní zdi lázeňského jezírka včetně výstavby vodního přístavu, revitalizace otevřeného pítka v lázeňském párku a další aktivity, které obec Kudowa-Zdroj realizuje díky spolufinancování Evropskou unií v rámci polsko-české spolupráce.

Aqua Mineralis Glacensis je česko-polský projekt realizovaný čtyřmi partnery, Náchodem, Kudovou-Zdroj, Hronovem a Dusznikami-Zdroj, kteří spolupracují s cílem rozvoje lázeňské infrastruktury na obou stranách hranice. V současné době probíhá v kudovském lázeňském parku modernizace pítka “Pavouk”. Revitalizace pítka je první ze dvou investic, které obec Kudowa-Zdroj realizuje v rámci projektu „Aqua Mineralis Glacensis”. Druhou investiční částí je obnova nábřežní linie lázeňského jezera včetně výstavby vodního přístavu. Cílem “Aqua Mineralis Glacensis” je kromě infrastrukturálních elementů i rozšíření společné nabídky pro cestovní ruch. Jedná se například o vytvoření reklamního spotu ukazující krásy příhraničí. Budou také vyrobeny miniatury pítek pro minerální vody, které se nachází v Kudowie, Náchodě, Dusznikach i Hronově. Celkové náklady obce Kudowa-Zdroj činí cca 2.500.000 PLN. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie prostřednictvím programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko 2014-2020.

Duszniki-Zdrój

Práce byly zpožděny kvůli komplikovaným jednáním o provádění investice s Krajským památkovým úřadem. Po obdržení kladných rozhodnutí a opatření obec Duszniki Zdrój dne 12.6.2019 vyhlásila výběrové řízení na provedení stavby. Z provedeného zadávacího řízení vzešel dodavatel, kterým je firma „Nowe Technologie Wojciech Aftanas”. Plánované práce se týkají modernizace Aleje Chopina, propojení s vedlejší parkovou stezkou, rekonstrukce prameníků- zdrojů minerální vody Agáta a Jacek a také mobiliáře. Dokončení investice je naplánováno na 31.1.2020.