Cíl projektu

Projekt řeší zpřístupnění potenciálu minerálních vod prostřednictvím revitalizace parků, souvisejících staveb, tak aby se dosáhlo přiblížení k turistům a následně se zvýšil hospodářský růst, růst zaměstnanosti Kladské oblasti s četným výskytem zdrojů minerálních a léčivých vod. Hlavním cílem projektu je vytvoření Česko-polského lázeňského okruhu využívajícího potenciálu unikátních minerálních vod, zvýšení návštěvnosti regionu, oživení, zatraktivnění prostranství a objektů kulturního dědictví.

Datum zahájení projektu: 9.2016
Předpokládané datum ukončení projektu: 10.2022

Partneři projektu

Město Náchod – hlavní partner
Město Hronov – partner
Duszniki Zdroj – partner
Kudowa Zdroj – partner

Aktivity projektu

Společné aktivity pro všechny partnery

 1. “Putování za pítkem” – všechny prameníky tvoří cca 50 km Česko-polský lázeňský okruh, v IC získá návštěvník razítko do brožury, po nasbírání 4 razítek získá keramické pítko jako motivaci k opětovné návštěvě.
 2. Slavnostní otevření na podzim roku 2018 – dvoudenní společná akce – principem je seznámit všechny potenciální návštěvníky s celým novým Česko-polským lázeňským okruhem včetně pítek a ozdravných prvků, které v rámci projektu vzniknou. Akce se bude každý rok v menší míře opakovat – jako zahájení lázeňské sezóny.
 3. Akce ukončení lázeňské sezony na podzim, opět se bude opakovat po dobu udržitelnosti.

Dílčí aktivity pro jednotlivé partnery

Náchod

 1. revitalizace lokality starých lázní v Bělovsi, výstavba nového prameníku, kolonády
 2. porcelánová pítka – 1300 ks
 3. informační tabule do 0,6 m2 – ustavení
 4. vytvoření webových stránek projektu – ucelené informace o projektu
 5. výstavní prostory v revitalizovaném prostoru starých lázní

Hronov

 1. revitalizace parku A. Jiráska
 2. reklamní rádiový spot
 3. brožurka pro všechny partnery projektu
 4. mapa cykloputování = Česko-polský lázeňský okruh, pro všechny partnery projektu
 5. informační tabule do 0,6 m2 – grafika + ustavení (o minerální vodě, partnerech projektu a mapa projektu (mapa jednotlivých pítek – Česko-polský lázeňský okruh))

Duszniki Zdrój

 1. modernizace alejí (promenády), 2 prameníky, modernizace vodního toku
 2. zpracování filmu o Česko-polském lázeňském okruhu
 3. informační tabule, organizace akce, úprava webové stránky

Kudowa Zdrój

 1. revitalizace rybníku a prameníku
 2. miniatury pítek – vytvořeny mobilní miniatury všech pítek se směrovými šipkami k pítkům ostatních partnerů, jako hmotný prostředek propagace celého česko-polského lázeňského okruhu na akcích cestovního ruchu (veletrhy, umístění v IC partnerů)
 3. informační tabule, propagační materiály a organizace akce

Související články k projektu – aktuality:
https://www.mestonachod.cz/zpravodajstvi/zpravodajstvi-detail.asp?id=4204
https://www.mestonachod.cz/zpravodajstvi/zpravodajstvi-detail.asp?id=4232
https://www.mestonachod.cz/zpravodajstvi/zpravodajstvi-detail.asp?id=5517