Cel projektu

Głównym celem projektu jest utworzenie Czesko – Polskiego Szlaku Uzdrowiskowego, wykorzystującego potencjał wyjątkowych wód mineralnych. Produkt turystyczny wpłynie na wzrost liczby turystów poprzez zwiększenie atrakcyjności regionu i wykorzystanie obiektów dziedzictwa kultury. Zwiększenie dostępność tych unikatowych miejsc doprowadzi do wytworzenia całorocznej oferty turystycznej co wpłynie na polepszenie sytuacji gospodarczo-społecznej na pogranicza. Region dysponuje bogatym potencjałem przyrodniczym i kulturalnym, który przedstawia znaczący potencjał jego rozwoju. Ten niestety nie jest w pełni wykorzystany

Termin rozpoczęcia projektu: 9.2016
Planowany termin zakończenia projektu 4.2020

Partnerzy projektu

Miasto Náchod – partner wiodący
Miasto Hronov – partner
Duszniki Zdrój – partner
Kudowa Zdrój – partner

Działania projektu

Wspólne działania wszystkich partnerów

 1. “Wędrówki z pijałką” – wszystkie pijalnie tworzą Polsko – Czeski Szlak Uzdrowiskowy o długości ok 50 km. W Informacjach Turystycznych turysta otrzyma pieczęć do ulotki. Po zebraniu 4 pieczątek odbierze ceramiczną pijałkę jako motywację do ponownych odwiedzin.
 2. Uroczyste otwarcie na jesień 2018 – dwudniowe wspólne wydarzenie mające za zadanie zapoznanie wszystkich potencjalnych turystów z całym Polsko – Czeskim Szlakiem Uzdrowiskowym, łącznie z konkursem i właściwości zdrowotnych, które zostaną wykorzystanie dzięki realizacji projektu.
 3. Wydarzenie dotyczące zakończenia sezonu turystycznego, które będzie powtarzane w okresie trwałości.

Działania poszczególnych partnerów

Nachod

 1. rewitalizacja lokalizacji starego uzdrowiska w Beloves, budowa nowego ujęcia, promenady
 2. porcelanowe pijałki – 1300 ks
 3. tablica informacyjna do 0,6 m2
 4. utworzenie stron www projektu – całościowe informacje o projekcie
 5. przestrzenie wystawowe w rewitalizowanych przestrzeniach starego uzdrowiska

Město Hronov

 1. rewitalizacja parku A. Jiraska
 2. reklamowy spot radiowy
 3. broszura dla wszystkich partnerów projektu
 4. mapa cyklo – piesza „Polsko-Czeski Szlak Uzdrowiskowy” dla wszystkich partnerów
 5. tablica informacyjna – grafika i montaż (o wodach, partnerach projektu i mapa projektu (mapa poszczególnych ujęć na Polsko-Czeskim Szlaku Uzdrowiskowym)

Duszniki Zdrój

 1. modernizacja alei (promenady), 2 ujęcia, zagospodarowanie cieku wodnego
 2. opracowanie filmu o Polsko- Czeskim Szlaku Uzdrowiskowym
 3. tablica informacyjna, organizacja imprezy, modyfikacja strony internetowej

Gmina Kudowa Zdrój

  1. rewitalizacja stawu oraz ujęcia
  2. miniatury pijalni – wykonanie przenośnych miniatur wszystkich pijalni ze strzałkami kierunkowymi do pijalni innych partnerów, jako materialny środek promocji całego Polsko – Czeskiego Szlaku Uzdrowiskowego podczas wydarzeń turystycznych (targi, ekspozycja w punktach informacji turystycznej partnerów)
  3. tablica informacyjna, materiały promocyjne, organizacja imprezy

Artykuły związane z projektem – aktualności:
https://www.mestonachod.cz/zpravodajstvi/zpravodajstvi-detail.asp?id=4204
https://www.mestonachod.cz/zpravodajstvi/zpravodajstvi-detail.asp?id=4232
https://www.mestonachod.cz/zpravodajstvi/zpravodajstvi-detail.asp?id=5517