Stavba „Malé lázně v Bělovsi“ v plném proudu

V minulém týdnu pan starosta Birke s panem místostarostou Čtvrtečkou prošli klíčovou investici do budoucího rozvoje lázeňství v Náchodě, kterou je stavba Malých lázní v Bělovsi. S touto stavbou souvisí i stavba vrtů a úpravna vody.

Stavba, které je realizována v rámci česko-polského projektu Aqua Mineralis Glacensis, je jednou z nejsložitějších jak do čerpání dotace a administrativy s tím spojené, tak i po technické stránce. Z tohoto důvodu se vedení města rozhodlo k prohlídce a podrobnému seznámení se s realizací přímo na místě. Dle citace pana starosty po prohlídce: „Dát do kupy tolik lidí z různých oborů, projektanty, odborníky na geologii, hydrogeologii, naše investiční techniky a stavbaře a vidět, jak se dílo daří, je neuvěřitelné. Všem patří můj obdiv i pochopení, že některé věci prostě nelze uspěchat. Zvlášť, když je tím základním faktorem pro úspěch sama příroda, voda a plyn.” je zřejmé, že všechny problémy mají své řešení. Stavba Vily Komenský už dostává mimořádně krásný vzhled, práce na interiérech jsou v plném proudu, stejně tak na budoucí kolonádě. Úpravna vody je připravena na instalaci technologie a ve vrtu Běla mělo vedení města možnost ochutnat minerálku, která je dle slov pana starosty „úžasná“. Právě z vrtů Jan a Běla brzy poteče minerální voda i z nedalekých pítek, které jsou součástí budované kolonády Malých lázní.