Nachod ma sukcesy w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację projektów w ramach współpracy transgranicznej

Pod koniec 2016 r zostały upublicznione projekty wsparte w ramach Interreg V-A. Miasto Nachod starało się pozyskać środki na łącznie pięć projektów, co zakończyło się sukcesem. Dzięki temu razem z partnerami będzie możliwa realizacja projektów wspartych w wysokości ponad jednego miliona EURO. Nowe uzdrowisko, most, park a nawet defibrylatory lub akademia dla seniorów z szkole artystycznej. Wszystko dzięki dotacjom na transgraniczną współpracę.

„W dziedzinie wykorzystywania unijnych dotacji, kierowanych na współpracę transgraniczną, mamy od długiego czasu sukcesy. Cieszę się z tego, ponieważ dzięki temu możemy realizować również działania inwestycyjne a wspierać Nachod różnymi wydarzeniami oraz utrzymywać miasto w dobrej sytuacji ekonomicznej” rzekł burmistrz Jan Birke i dodał: „Przede wszystkim cieszy mnie, że w nawiązaniu do poszukiwań nowych źródeł wody mineralnej będziemy mogli realizować nasz projekt budowy nowego uzdrowiska”.

Wspomniany projekt budowy nowego uzdrowiska w pobliżu centrum handlowego w Beloves, którego tytuł brzmi „AQUA MINERALIS GLACENSIS” został wsparty w wysokość 18 milionów czeskich koron, co stanowi niemal 80 % kosztów projektu. Partnerzy projektu, którzy ogółem zostali wsparci kwotą 2,8 mln EUR to miasta Kudowa-Zdrój i Duszniki-Zdrój.