W dniach 21-27 marca 2022 r. zawieszone zostanie działanie pijalni wody na kolumnadzie.

Drodzy goście Małego Uzdrowiska w Belovsi i osoby korzystające ze źródeł mineralnych. Od 21 do 27 marca działanie napojów na kolumnadzie jest zawieszone z powodu przerwy technologicznej. W tym czasie przeprowadzane będą regularne, kompleksowe przeglądy stacji uzdatniania wody i rurociągu mineralnego, dzięki czemu cały sezon letni będzie wolny od długotrwałych ograniczeń. Dziękujemy za zrozumienie.