Gmina Duszniki Zdrój rozpoczęła realizację części inwestycyjnej prac w ramach projektu.

    Prace opóźniały się z  uwagi na skomplikowane uzgodnienia realizacji inwestycji prowadzone z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Niemniej po uzyskaniu pozytywnych decyzji i uzgodnień gmina Duszniki Zdrój w dniu 12.6.2019 ogłosiła postępowanie przetargowe na realizację prac. W wyniku przetargu wyłoniony został wykonawca – firma Nowe Technologie Wojciech Aftanas. Zaplanowane prace dotyczą modernizacji Alei Chopina, łączników z Aleją Sybiraków, przebudowy źródeł wody mineralnej Agata i Jacek oraz wykonania małej architektury. Zakończenie inwestycji zostało zaplanowane na 31.1.2020 roku.