Miasto Nachod będzie wybierać nową firmę na dokończenie budowy „Małego Uzdrowiska”

14.12.2018 odbyło się przekazanie budowy „Małego Uzdrowiska” w Beloves. Jak już informowaliśmy, firma Green Project s.r.o. nie była w stanie dokończyć inwestycji, którą rozpoczęła w 2017 r.

Budowa „Małego Uzdrowiska” została przekazana jako niezakończona inwestycja przy udziale przedstawicieli miasta Nachod oraz wykonawcy Green Project s.r.o. Kwota za realizację części inwestycji przekazanego 14.12.2018 r. dzieła wynosi 9.652.219,67 Kč, co przedstawia ok 43 procent całej inwestycji,  która została ustalona w przetargu na kwotę 22.247.861,92 mln Kč.

Pierwotnie inwestycja miała zostać zakończona do 27.9.2018 r. Cała inwestycja borykała się z problemami w realizacji z powodu braków dostatecznej ilości środków i osób po stronie wykonawcy. „Na te problemu zamawiający wskazywał już na wiosnę 2018 rok w zapisach w dzienniku bodowy oraz w notatkach z dni kontrolnych. Przedstawiciel firmy stale uspokajał co do terminowego zakończenia dzieła i jego przekazania, co nie pozwalało nam podjąć kroków co do zakończenia współpracy” – informował wiceburmistrz Jan Čtvrtečka.

Do naruszenia umowy doszło 27.9.2018 przez nieprzekazanie inwestycji. Umowa została zakończona wypowiedzeniem ze strony zamawiającego (miasto Nachod) po nie wypełnieniu umowy przez wykonawcę (Green Project) w piątek 14.12.2018.

W związku z zakończeniem stosunku umowy z wykonawcą budowy „Małego Uzdrowiska – Beloves” firmą Green Project s.r.o. obecnie jest konieczne zapewnienie wykonawcy na zakończenie budowy. „Przetarg zamierzamy ogłosić w styczniu 2019. W tym celu zleciliśmy wykonanie przetargu w ramach projektu Aqua Mineralis Glacensis z firmą Regional Development Agency, Rychnov nad Kněžnou – dodał wiceburmistrz Jan Čtvrtečka.

Zakończenie przetargu i podpisanie umowy z nowym wykonawcą jest planowane na przełomie marca i kwietnia 2019.