Budowa „Małego Uzdrowiska” wstrzymana, miasto Nachod wybierze nowego wykonawcę

W listopadzie 2017 roku rozpoczęła się budowa repliki „Małego Uzdrowiska” z promenadą oraz z nowymi ujęciami wody w Nachodzie – Beloves. Obecnie budowa została jednak wstrzymana, ponieważ firma Green Project s.r.o. Pruhonice, z powodów braku sił przerobowych nie była w stanie zakończyć inwestycji w zaplanowanym terminie

„Z tego powodu odbywają się z firmą rozmowy o odstąpieniu od umowy z wszystkimi konsekwencjami, które z tego wynikają” mówi wiceburmistrz Jan Čtvrtečka: „Obecnie przebiega rewizja i zabezpieczenie budowy tak, aby nie doszło do uszkodzeń podczas miesięcy zimowych i żebyśmy wybrali nowego wykonawcę robót, który będzie mógł jak najszybciej kontynuować i zakończyć inwestycję”.

 „Termin zakończenia z punktu widzenia udzielonej dotacji nie jest zagrożony, ponieważ na wniosek innego z partnerów (Duszniki-Zdrój), projekt został przedłużony do kwietnia 2020. Naszym zamiarem, pomimo występujących komplikacji, jest zakończenie budowy „małego uzdrowiska” w I połowie 2019 roku. Wszystko będzie zależeć od wyboru nowego wykonawcy” – podsumował burmistrz Jan Birke.

Równolegle z budową willi Komensky wraz z promenadą, od sierpnia 2018 odbywa się budowa przyłącza wody mineralnej, która służy doprowadzeniu wody z odwiertu Biała i Jan do publicznych pijalni w „Małym Uzdrowisku”. Dostawcą tych robót jest firma Alprim CZ s.r.o. Velké Poříčí, która przeprowadziła inwestycję w terminie i zakończy prace do końca listopada 2018.