Čtvero ročních období – zámeckého kopce

Město Náchod a Městské informační centrum Malé lázně Běloves vás srdečně zvou na výstavu fotografií účastníků fotografické soutěže vyhlášené městem Náchod.

Výstava bude probíhat od 28. března do 28. dubna v 1. patře Vily Komenský, tedy v informačních centru Malých lázní v Bělovsi.

Vstup zdarma