V Malých lázních se opět besedovalo

Ve čtvrtek 24. března 2022 v podvečerních hodinách se v prostorech městského informačního centra v obnovené Vile Komenský uskutečnila první letošní beseda s místním historikem Richardem Švandou, kterou se podařilo navázat na cyklus oblíbených přednášek z předchozího roku.

Téměř čtyři desítky účastníků zaplnily celý přednáškový sál, aby si vyslechly poutavé vyprávění o pověstech a mýtech, které se pojí nejen s Bělovsí, ale také s blízkým okolím.

Děkujeme všem, kteří tuto akci navštívili, a již nyní vás zveme na další besedu s tématem „Běloves v literatuře a umění”, která se uskuteční 21. dubna 2022, opět od 18 hodin. Těšíme se na viděnou.