Informace o odstávce letních pítek v Malých lázních Běloves

Vážení,

dovolujeme si vás informovat, že od úterý 2. 6. 2021 dojde k technologické odstávce letních pítek v Malých lázních v Bělovsi a to v termínu 2.–13. 6. 2021.

K technologické odstávce s pozastavením provozu dochází z důvodu vyčerpání kapacity stávajících filtrů na úpravně minerální vody (jedná se o pravidelnou údržbu, poslední výměna proběhla v srpnu 2020). V uvedeném termínu proto dojde k vyčištění vnitřního pláště filtračních nádob a naplnění novým filtračním materiálem. Následně proběhne sanitace celého systému a uvedení úpravny do provozu. V uvedeném termínu tedy nebude možné odebírat léčivou minerální vodu. Provoz bude neprodleně obnoven po dokončení údržby. Kolonáda a Malé Lázně zůstanou volně přístupné. Vodní prvek (brodící bazén), který je napájen minerální vodou z pítek, zůstane v provozu. Vyčištěn byl v době přechodu na letní provoz. Pokud nedojde ke komplikacím, bude úpravna spuštěna i dříve.