Náchodské lázně budou oživeny v rámci dalšího česko-polského projektu

Partnery na obou stranách česko-polské hranice spojují společné projekty a dlouholeté přátelství a spolupráce – Náchod tak může díky dalšímu projektu oživit lázně!

Náchod, 4. 7. 2017

V úterý 4. července 2017 se všichni partneři projektu AQUA MINERALIS GLACENSIS, představitelé měst Náchod, Hronov, Kudowa Zdrój a Duszniki Zdrój, sešli v obřadní síni náchodské radnice k podpisu společné deklarace o spolupráci na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace, která v souhrnu představuje na realizaci jednotlivých projektů všech zmíněných měst dva miliony EUR.

Deklaraci o vzájemné spolupráci podepsali:

starosta Jan Birke, Město Náchod

místostarosta Josef Thér, Město Hronov

starosta Piotr Maziarz, Město Kudowa Zdrój

starosta Piotr Lewandowsky, Duszniki Zdrój

Partnery spojuje především „lázeňská historie, kdy všechna města byla a jsou proslulá svými lázněmi s minerálními prameny s odlišnými vlastnostmi. „Pro Náchod je to v podstatě historický mezník, kdy díky těmto finančním prostředkům máme po více než čtvrtstoletí příležitost k obnově lázní a návratu k původní slávě. Konečně můžeme začít stavět!,“ uvedl starosta Náchoda Jan Birke.

Hlavním cílem projektu je vytvoření česko-polského lázeňského okruhu využívajícího potenciálu unikátních minerálních vod. Nejen z historického důvodu chtějí partneři zachovat tuto unikátní nabídku cestovního ruchu dalším generacím a zpřístupnit potenciál minerálních vod prostřednictvím revitalizace parků a souvisejících staveb a tím přilákat do našeho regionu, který má největší výskyt minerálních a léčivých pramenů, více turistů.

„Projekt řeší využití přírodního bohatství v podobě minerální vody, s odlišnými vlastnostmi u každého z partnerů, a zároveň zpřístupnění kulturního bohatství, které toto území s minerálními prameny nabízí. Region má vysoký potenciál pro rozvoj cestovního ruchu, který je zároveň jednou z mála příležitostí pro hospodářský růst měst,“ doplnil místostarosta Náchoda Jan Čtvrtečka.

Co je hlavním společným obsahem projektu pro všechny partnery?

 • “Putování za pítkem” – všechny prameníky tvoří cca 50 km Česko-polský lázeňský okruh, v informačních centrech získá návštěvník razítko do brožury, po nasbírání čtyř razítek získá keramické pítko jako motivaci k opětovné návštěvě,
 • slavnostní otevření v květnu 2018 – dvoudenní společná akce – principem je seznámit všechny potenciální návštěvníky s celým novým Česko-polským lázeňským okruhem včetně pítek a ozdravných prvků, které v rámci projektu vzniknou. Akce se bude každý rok v menší míře opakovat – jako zahájení lázeňské sezóny,
 • akce ukončení lázeňské sezony na podzim, opět se bude opakovat po dobu udržitelnosti.

Co budou realizovat jednotlivá města

Náchod

 1. revitalizace lokality starých lázní v Bělovsi, výstavba nového prameníku, kolonády (probíhá výběrové řízení, předpokládané zahájení realizace prací je srpen 2017, termín dokončení prací je září 2018
 2. porcelánová pítka – 1300 ks
 3. informační tabule do 0,6 m²
 4. vytvoření webových stránek projektu – ucelené informace o projektu (probíhá jejich tvorba – bude předložen jejich návrh na odsouhlasení partnerům), partneři zasílali historické i současné fotografie, bude na nich prezentován okruh „Putování za pítkem“, průběžné informace o pracích, které provádějí jednotliví partneři, krátké video-spoty a odkaz na film o česko-polském lázeňském okruhu
 5. výstavní prostory v replice budovy starých lázní

Předpokládané výdaje města Náchoda dle Rozhodnutí a poskytnutí dotace činí 732.726 EUR. Výše dotace z EU – 622.817 EUR a dotace ze státního rozpočtu – 36.636 EUR.

Hronov

 1. revitalizace parku A. Jiráska
 2. reklamní rádiový spot
 3. brožurka pro všechny partnery projektu
 4. mapa cykloputování = Česko-polský lázeňský okruh, pro všechny partnery projektu
 5. informační tabule do 0,6 m² – grafika + ustavení (o minerální vodě, partnerech projektu a mapa projektu (mapa jednotlivých pítek – česko-polský lázeňský okruh))

Duszniki Zdrój

 1. modernizace alejí (promenády), dva prameníky, modernizace vodního toku
 2. zpracování filmu o Česko-polském lázeňském okruhu
 3. informační tabule, organizace akce, úprava webové stránky

Kudowa Zdrój

 1. revitalizace rybníku a prameníku
 2. miniatury pítek – vytvořeny mobilní miniatury všech pítek se směrovými šipkami k pítkům ostatních partnerů, jako hmotný prostředek propagace celého česko-polského lázeňského okruhu na akcích cestovního ruchu (veletrhy, umístění v IC partnerů)
 3. informační tabule, propagační materiály a organizace akce

Projekt AQUA MINERALIS GLACENSIS, CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000266 je spolufinancován z prostředků Evropské unie – Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a státního rozpočtu ČR prostřednictvím programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko 2014-2020.

Druhým projektem, kde jsou partnery Náchod a Kudowa-Zdrój je Naučná stezka Evropským městem Náchod – Kudowa-Zdroj.

Hlavním cílem tohoto projektu je opět zvýšení návštěvnosti regionu prostřednictvím vyššího využití potenciálu přírodních a kulturních hodnot a zdrojů Evropského města Náchod – Kudowa-Zdrój. Jde především o spolupráci v oblasti zpřístupnění a využívání kulturního a přírodního dědictví příhraničního regionu a společná informační, marketingová a propagační opatření (webové stránky a mobilní aplikace).

Výsledkem bude naučná stezka, která bezprostředně spojí českou a polskou část Evropského města v jejich centrech. Naučnou stezku budou hojně využívat pěší turisté i cykloturisté. To přispěje k prodloužení délky pobytu a zvýšení počtu návštěvníků,

Vzniknou nové webové stránky Evropského města (www.nachod-kudowa.eu, www.kudowa-nachod.eu), kde budou uvedeny kulturní a sportovní akce konané v Evropském městě a aplikace pro smart phony obsahující důležité turistické informace. Dále vzniknou letáky s mapou naučné stezky pro potřeby cestovního ruchu, projekt bude propagován v médiích (videospoty, outdoorová kampaň, tisk).

Výchozím důstojným bodem stezky je v Náchodě již revitalizovaný park U Města Prahy. Další součástí je pak opravený most v příměstské části Běloves, kde vznikl nový chodník.

Součásti projektu Naučná stezka Evropským městem Náchod – Kudowa-Zdroj na české straně:

 • Park u Města Prahy – realizace 1. 6. 2016-1. 5. 2017
 • Most přes Metuji Náchod, Běloves – Lázeňská ulice – realizace 4. 5.-30. 11. 2016
 • Odpočívadlo – předpoklad realizace podzim 2017
 • Naučné panely – realizace probíhá, osazení panelů cca červenec 2017
 • Propagační předměty

Předpokládané výdaje města Náchoda dle Rozhodnutí a poskytnutí dotace činí 315.046 EUR. Výše dotace z EU – 267.789 EUR a dotace ze státního rozpočtu – 15.752EUR.

Projekt Naučná stezka Evropským městem Náchod – Kudowa-Zdroj, CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000271 je spolufinancován z prostředků Evropské unie – Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a státního rozpočtu ČR prostřednictvím programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko 2014-2020.