Richard Švanda zaplnil infocentrum v Malých lázních

Ve čtvrtek 20. října se v sále infocentra ve Vile Komenský uskutečnila druhá podzimní přednáška Richarda Švandy. Atraktivní téma „Zločin a trest v Bělovsi” přilákalo rekordní množství návštěvníků, kterých se sešlo více než 50.

Postupně bylo představeno 12 příběhů s kriminální tématikou, které se odehrály od konce 19. do 1. poloviny 20. století buď přímo na území Bělovsi, nebo v jiných částech našeho kraje, ale aktéry byli běloveští obyvatelé. Posluchači se mohli do průběhu besedy aktivně zapojit a tipovat odpovědi na nejrůznější otázky, které s kauzami souvisely. Na základě informací z vyšetřovacích zpráv a zpráv z dobového tisku se posléze dozvěděli, jak se činy doopravdy staly.10

Následující beseda, která se uskuteční 24. listopadu v 18:00 h, se ponese v podobném duchu. Těšit se můžete na téma „Věřte x nevěřte, aneb stalo se v Bělovsi”. Připraveno bude opět několik příběhů, tentokrát však bude část pravdivá a část smyšlená, a na vás bude, abyste odhalili pravdu od lži.

Těšíme se na viděnou.